Počiatky duchovného života v Poltári

Existencia kostola z polovice 13.storočia v Poltári je dôkazom, že miestne obyvateľstvo bolo už v tomto období zaopatrované aj po duchovnej stránke. Okrem kusej správy z roku 1410, ktorú zaznačil miestny rímsko-katolícky farár (plebán) Mikuláš, nič viac o tom nevieme. Sú indície, že v druhej polovici 15.storočia Jiskrove vojská pôsobili aj v Poltári a na jeho okolí, veď v Českom Brezove mali tvrdzu. To mohlo byť dobrou pôdou pre prijatie reformácie.

Miestni zemepáni, a tým aj obyvateľstvo sa prihlásili k Lutherovej reformácii ku koncu 16.storočia. Začiatkom 17.storočia už existovalo viac evanjelických komunít, ako o tom svedčia zákony Evanjelického kontubernia (t.j. bratstva-spoločenstva ev. farárov) v Novohrade, zostavené r. 1603 a po doplnení poslané aj stoličnej vrchnosti, ktorá ich prijala 2.5.1611.

Duchovný život súčastnosť ( fara poltar )

Katolícky kostol + farnosť

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Katolícky farár : Mgr. Jozef Haľko

Adresa : Slobody 714/124, Poltár

Tel. : +421 (0) 47/ 422 38 49

Web : www.fara.sk/poltar

Email : poltar@fara.sk

evanjelický kostol Poltár

Cirkevný zbor evanjelickej a. v. cirkvi v Poltári

Evanjelický farár : Mgr. Ondrej Majling

Adresa : Obrancov mieru 163/26, Poltár

Tel. : +421 (0) 47/ 422 21 34

Web : http://ecavpoltar.leadhoster.com

Email : poltar@ecav.sk

Profesionálne priemyselné ventilátory za skvelú cenu.
Vytvorená a spravovaná VladoPt